موضوع اول
موضوع دوم


3 تغییر رایگان

کلیه طرح ها بعد از تایید و تحویل به مشتری امکان 3 تغییر بصورت رایگان را دارا میباشند. لازم به ذکر است این امکان برای مدتی محدود نمیباشد و در هرزمان که مایل باشید انجام خواهد شد.

تحویل 24 ساعته

کلیه سفارشات در کمتر از چند ساعت آماده شده بیشترین زمانی که تا طراحی طول خواهد کشید 24 ساعت بوده و کلیه طرح ها در کمتر از 24 ساعت بطور کامل آماده و تحویل داده خواهد شد

پرداخت آنلاین

با توجه به مشکلات پرداخت از طریق شماره حساب ها و مشکلاتی که در این روش وجود دارد شما میتوانید هزینه های سفارشات خود را بصورت آسان و با استفاده از سیست پرداخت آنلاین سایت پرداخت نایید